6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

Joggyakorlat

BH2014. 51.
2014.02.10
Vételi jog
BH2014. 22.
2014.01.30
Csődegyezség
Az ügyvezető elleni per illetéke
2013.03.04
Az ügyvezető elleni per illetéke. A Kúria 1/2013. számú PJE határozatában az ügyvezető elleni perindítást könnyítő álláspontot fogadott el.
Biztosítéki célú engedményezés és teljesítési célú engedményezés.
2013.02.04
Biztosítéki célú engedményezés és teljesítési célú engedményezés.
A hitelezők védelme a privilegizált hitelezővel szemben.
A visszatartások jogi jellege
2013.01.08
Tisztázódott a visszatartások jogi jellege. A különböző építési, szerelési, vállalkozási szerződésekben a megrendelő a díj bizonyos százalékát a szerződés teljesítését követően is vissza szokta tartani, hogy biztosítéka legyen az esetleges hibák későbbi kijavítására. Ezt az összeget gyakran garanciális visszatartásnak nevezik. A vállalkozó a számláját a díj teljes összegéről kiállítja, a teljes összegre jogosulttá válik, azonban a szerződés egy másik rendelkezése alapján mégsem a teljes összeg kerül számára kifizetésre, díjának egy része pénzben a megrendelő birtokában marad, vagyis a visszatartás pont olyan, mint az óvadék. Helyesebben nem olyan, hanem az.
Nem ritka eset
2012.11.01
Nem ritka eset, hogy téves átutalás történik, vagyis valaki szándékolatlanul pénzt utal át másnak, például rosszul írja be a bankszámlaszámot, összetéveszti egy táblázatban az oszlopokat, vagy a korábbi rendszeres partnere váltott adatokat. Ez akkor kellemetlen igazán, ha a pénz olyan céghez került, amelyik felszámolás alatt áll. A bírói gyakorlat ezzel kapcsolatban némi hezitálás után határozott választ adott: a tévesen átutalt összeget csak hitelezői igényként lehet visszakérni: hitelezői igény bejelentés, regisztrációs díj, kielégítési sorrend, stb…
A felszámolás alá kerülő adósok sokszor találkoznak „repülő” felszámolóbiztosokkal
2012.10.01
A felszámolás alá kerülő adósok sokszor találkoznak „repülő” felszámolóbiztosokkal. A felszámolóbiztosnak az adott megyében se irodája, se képviselete, legfeljebb egy szívességi telephelye, s legfeljebb csak átszállnak az adós székhelye felett, de sem az adós, sem a hitelezők nem találkozhatnak vele. A „repülő” felszámolóbiztosok előszeretettel rendelik magukhoz az adós ügyvezetőjét, előírják nekik, hogy a cég iratait, akármekkora mennyiség is, fuvarozzák el az ország másik végébe, hozzájuk.
Az építőiparban gyakori szerződéses kikötés
2012.09.01
Az építőiparban gyakori szerződéses kikötés a „teljesítési garancia” és a „jóteljesítési garancia”. A legtöbbször a felek ebben a tárgyban nem mennek bíróságra, inkább a peret mellőzve valahogy kiegyeznek, pedig ezeknek a visszatartásoknak súlyos gazdasági és jogi alapjuk van. A kulcsszót már le is írtuk: visszatartás. A teljesítés és a jóteljesítési garancia lényege, hogy a megrendelő visszatartja a résszámla, illetve a végszámla összegének egy részét, s azt csak később, a teljesítés befejezésekor, illetve a garanciális időszak leteltekor fizeti ki. Csak jelezzük a problémákat: adófizetési kötelezettségek a meg nem kapott összeg után (ÁFA, TAO, stb…), kamat és forráskiesés, stb.
Végre egy jó döntés az ügyvédeknek.
2012.08.01
Végre egy jó döntés az ügyvédeknek. A felszámoló az adós vagyonának értékesítésében jogosult ügyvéd igénybevételére. Ez nem is volt eddig vitás. De ki viselje az ügyvédi költségeket. A Legfelsőbb Bíróság most eldöntötte: nem a felszámoló, nem a vevő, hanem az adós. Ennyivel csökken a hitelezők kielégítési alapja. No, nem kell nyomban felháborodni. Ez tipikusan úgy fordul elő, hogy a banki zálogjoggal terhelt ingatlan adásvételi szerződését jegyzi ellen az ügyvéd, a banknak jutó vételár csökken, s végső soron a bank fizeti a munkadíját.
A magánszemélyek sok évvel az adós felszámolásának befejezése után szembesülnek azzal...
2012.07.01
A magánszemélyek sok évvel az adós felszámolásának befejezése után szembesülnek azzal, hogy elvarratlan szál maradt. Pl. munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjog a lakáson, amelyet már visszafizetett, vagy a társadalombiztosítás felé kellene igazolni – mondjuk – veszélyes munkakörben végzett éveiket. Nosza, meg kell keresni a felszámolót. S mi van, ha már nincsenek meg az iratok? Erről mond okosat a Legfelsőbb Bíróság: ez a felszámoló sara. Ki vagyunk segítve.
Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO