6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

A felszámolás alá kerülő adósok sokszor találkoznak „repülő” felszámolóbiztosokkal

2012.10.01
A felszámolás alá kerülő adósok sokszor találkoznak „repülő” felszámolóbiztosokkal. A felszámolóbiztosnak az adott megyében se irodája, se képviselete, legfeljebb egy szívességi telephelye, s legfeljebb csak átszállnak az adós székhelye felett, de sem az adós, sem a hitelezők nem találkozhatnak vele. A „repülő” felszámolóbiztosok előszeretettel rendelik magukhoz az adós ügyvezetőjét, előírják nekik, hogy a cég iratait, akármekkora mennyiség is, fuvarozzák el az ország másik végébe, hozzájuk.

Ennek a gyakorlatnak vet véget a Legfelsőbb Bíróság következő határozata:

Gfv. X.. 30.385/2010/6.

"Jelen eljárásban ... az iratok elszállítása költségének a viselése vált vitatottá, az hogy azt az adós vezető tisztségviselőjének a saját magánvagyonából, vagy a felszámoló társaságnak a saját magánvagyonából kell-e fedeznie. Az ügyben eldöntendő jogkérdés az, hogy a vezető tisztségviselő a Cstv.31.§ (1) bekezdésében írt kötelezettségeit magánszemélyként, vagy az adós vezető tisztségviselőjeként köteles-e elvégezni.

A Legfelsőbb Bíróság egy másik döntésében kifejtett álláspontja szerint nem kötelezhető a vezető tisztségviselő arra, hogy a saját magánvagyonából előlegezze meg a tevékenységet lezáró mérleg elkészítésének a költségeit (Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.017/2010/4), mert a beszámoló készítése az adóst terhelő kötelezettség. Ugyanígy nem kötelezhető arra sem a vezető tisztségviselő, hogy az adós iratait a saját költségén szállítsa a felszámoló telephelyére, mert ebben az esetben is az adós korábbi vezető tisztségviselőjeként eljárva, törvényi kötelezettségének tesz eleget.

Amennyiben a vezető tisztségviselő kárt okozott az adós társaságnak, vagy megállapítható, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el, abban az esetben természetesen külön peres eljárásban az adós nevében a felszámoló igényt érvényesíthet vele szemben, a Cstv.31.§-a szerinti kötelezettségeinek a teljesítése körében azonban a felmerült költségek az adóst terhelik. A jogerős végzés tehát helytállóan helyezkedett arra az álláspontra, hogy a felszámolónak kell azt az adós vagyonából fedezni.

A felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat érdemétől eltérő kérdés az, hogy azokban a felszámolási eljárásokban ahol az adósnak egyáltalán nincs vagyona, a felszámoló hogyan és milyen összegből finanszírozza a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését.

A fent kifejtettek alapján a vezető tisztségviselő erre nem kötelezhető, ezért kifogása megalapozott volt. A vagyonnal nem rendelkező adós felszámolási eljárásában felmerült költségek fedezetének kérdése a jelen eljárásban nem oldható meg."

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO