6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

A magánszemélyek sok évvel az adós felszámolásának befejezése után szembesülnek azzal...

2012.07.01
A magánszemélyek sok évvel az adós felszámolásának befejezése után szembesülnek azzal, hogy elvarratlan szál maradt. Pl. munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjog a lakáson, amelyet már visszafizetett, vagy a társadalombiztosítás felé kellene igazolni – mondjuk – veszélyes munkakörben végzett éveiket. Nosza, meg kell keresni a felszámolót. S mi van, ha már nincsenek meg az iratok? Erről mond okosat a Legfelsőbb Bíróság: ez a felszámoló sara. Ki vagyunk segítve.

Úgy gondolom, elébe lehetne menni a bajnak. Annyi minden szolgáltatást kötnek akkreditációhoz, csak az irattározást nem. A taxisnak vizsgáznia kell, a szobafestőnek, a szódásnak telephelyengedély kell… Az irattározáshoz nem kell semmi. Szó szerint. Adat-, papír-, számtengeralapú világban élünk. Fontos lenne ezeket garantáltan megőrizni, megőriztetni. Itt lenne az ideje a tevékenység szabályozásának.

Legfelsőbb Bíróság Gfv. X.30.083/2011/9. sz. határozat

"A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a felszámolónak a felszámolás megkezdésétől kezdődően szigorú kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy az adós vagyonának nyilvántartására szolgáló iratokat átvegye (Cstv.31.§, 33.§), az azokban történt változást - mint az adós törvényes képviselője - átvezesse, és mindezek alapján elszámoljon a vagyon változásáról (Cstv. 52.§). Ha a felszámolás megindulásának időpontjában az adós vezetője a tevékenységet lezáró mérleget és a vagyon átvételéhez szükséges iratokat nem, vagy nem teljeskörűen adja át, úgy ezt a felszámolónak rögzítenie kell - esetleg az ebből eredő intézkedéseket meg kell tennie (Cstv. 33.§ (4) bekezdés)-, és ennek figyelembe vételével kell az eljárást lefolytatnia.

Az átvett, illetve a felszámolás során keletkezett iratok irattározásra történt átadásakor (Cstv. 53.§ (3) bekezdés) a felszámolónak pontos és részletes iratjegyzéket kell készítenie, s ennek alapján kell az iratokat átadnia. Ennek hiányában nem tudja igazolni azt, hogy a különböző törvényi előírásoknak (adó-, társadalombiztosítási, stb.) megfelelően eleget tett. Az átvett iratok rendezésének, őrzésének szigorú szabályai vannak. Amennyiben a felszámoló nem tud elszámolni arról, hogy az irattároló társaság részére milyen iratokat adott át, ez az ő felelősségi körébe tartozik."

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO