6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

Végre egy jó döntés az ügyvédeknek.

2012.08.01
Végre egy jó döntés az ügyvédeknek. A felszámoló az adós vagyonának értékesítésében jogosult ügyvéd igénybevételére. Ez nem is volt eddig vitás. De ki viselje az ügyvédi költségeket. A Legfelsőbb Bíróság most eldöntötte: nem a felszámoló, nem a vevő, hanem az adós. Ennyivel csökken a hitelezők kielégítési alapja. No, nem kell nyomban felháborodni. Ez tipikusan úgy fordul elő, hogy a banki zálogjoggal terhelt ingatlan adásvételi szerződését jegyzi ellen az ügyvéd, a banknak jutó vételár csökken, s végső soron a bank fizeti a munkadíját.

Legfelsőbb Bíróság Gfv. X.30.193/2011/4. sz. végzés

"A Legfelsőbb Bíróság (...) egyetért(ett) a másodfokú bíróság által részletesen kifejtett jogi állásponttal. A felszámolói névjegyzékbe való felvétel feltételeként előírt jogi szakvizsgával rendelkező jogász foglalkoztatása nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez a személy eleget tud tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1994. évi CXLI. törvény) Inytv. előír.

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a (felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006.(V.14.)Korm.rend.) Kormányrendeletben foglalt feltételeket a jogalkotó annak biztosítására írta elő, hogy a felszámolásokat a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tudják lebonyolítani. A közgazdász-jogász-könyvvizsgáló, valamint a megfelelő szakképzettségű személy foglalkoztatása kötelező elrendelésének nem az a célja, hogy ezek a személyek végezzék valamennyi, a felszámoló szervezet által felszámolt gazdálkodó szervezet eljárásában a képzettségüknek megfelelő szakértői munkát, hanem az, hogy az adósok felszámolása során végzett munkát szakmailag felügyeljék, koordinálják, ellenőrizzék, és ezzel biztosítsák a szakmai színvonalat a felszámoló szervezet munkájában.

A jelen felszámolási eljárásban alkalmazandó Cstv. 27/A.§ (10) bekezdés c) pontja szerint - melyet a hitelező tévesen a jelen ügyben még nem alkalmazandó, módosított (13) bekezdésként jelölt meg - a felszámoló a feladatai ellátása érdekében polgári jogi jogviszonyt létesíthet a jogszabály által kötelezően előírt esetben. Az Inytv. 26.§ (2) bekezdése értelmében mind az adós ingatlanának értékesítését tartalmazó adásvételi szerződés - mint jogváltozás bejegyzésének alapjául szolgáló okirat - ellenjegyzéséhez, mind az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárásban az ügyvédi (jogi) képviselet kötelező. Ez abban az esetben is így van, ha az adós ingatlanának értékesítése nem a felszámolási eljárás keretében történik.
A fentiek alapján nem követtek el eljárási szabálysértést az eljáró bíróságok akkor, amikor nem vizsgálták meg, hogy rendelkezik-e ügyvédi jogosítvánnyal a felszámolónál foglalkoztatott jogi szakvizsgával rendelkező személy.

A Ptk.(367.§)megállapodás hiányában megosztja az értékesítés költségeit a felek között érdekeltségük szerint. Az eljárásban alkalmazandó Cstv. ilyen esetben a 49/D.§ (1) bekezdése alapján az értékesítés valamennyi költségét az adósra, illetve a zálogjogosult hitelező részére kifizethető összeg ezzel való csökkentése folytán a zálogjogosult hitelezőre terheli, mert e törvényhely nem különböztet a különböző értékesítési költségek között.

Az ingatlan értékesítésére irányuló szerződések esetében a felszámoló által foglalkoztatott jogi szakvizsgával rendelkező jogász - akár ügyvéd, akár nem - nem köteles az adós vagyonával kapcsolatosan az adós (az adós hitelezői) részére ingyenes jogi szolgáltatást nyújtani. Nem számolható el a részére kifizetendő összeg a felszámoló részére járó díjjal szemben sem, mert a felszámoló részére kifizethető díj a felszámolói tevékenységért (ügyvezetési feladatok ellátásáért) járó összeg."

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO