6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

Joggyakorlat

BH2020. 70.
2020.02.26
Jogellenes magatartás és a beállt eredmény közötti okozati összefüggés fennállásának megállapítása polgári perben
BH2020. 81.
2020.01.16
Ügyvédi képviseleti jogosultság gazdasági társaság képviseletének hiányában - A taggyűlési meghívó szabálytalansága - Nem szabályszerűen összehívott taggyűlés megtartása
BH2020. 47.
2019.12.19
Csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzés elleni felülvizsgálati eljárás.
BH2020. 46.
2019.11.10
Felülvizsgálat kényszertörlési eljárásban
BH2019. 320.
2019.10.24
Szerződés berendezések értékesítéséről majd vevőtől való visszabérlésről
BH2019. 326.
2019.09.21
Vitatott hitelezői igény elbírálására irányuló eljárásban hitelezői bizonyítás
BH2019. 306.
2019.08.28
Betéti társaság beltagjának felelőssége
BH2019. 291.
2019.07.11
Adójog büntetőjogi jogkövetkezményeinek alkalmazása
BH2019. 269.
2019.06.17
Szerződésszegésre alapított igény elévülése
BH2019. 242.
2019.05.21
Költségvetési csalás elkövetési magatartása - Másodfellebbezés elbírálása harmadfokú bíróság előtt
BH2019. 230.
2019.04.26
Elővásárlási jog gyakorlása
BH2019. 177.
2019.03.26
Hitelezői igény nyilvántartásba vételi díjának megfizetési határideje
Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO