6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

BH2020. 47.

2019.12.19
Csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzés elleni felülvizsgálati eljárás.

A csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzés ellen felülvizsgálatnak van helye. A csőd-, illetve felszámolási ügyek vagyonjogi ügynek minősülnek, ezért ezekben az ügyekben a 2016. évi CXXX. törvénynek (Pp.) a felülvizsgálat korlátozására, illetve engedélyezésére vonatkozó szabályai irányadóak. A fél a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet a jogerős végzés közlésétől számított 30 napon belül terjesztheti elő, a felülvizsgálati kérelemhez csatoltan [2016. évi CXXX. törvény 406. §, 408. § (2) bek., 409. §, 410. §; 1991. évi XLIX. tv. 6. § (4a) bek.].

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO