6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

BH2020. 46.

2019.11.10
Felülvizsgálat kényszertörlési eljárásban

A kényszertörlési eljárásban, mint vagyonjogi tárgyú nemperes eljárásban, ha az elsőfokú bíróság végzését a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben, csak abban az esetben kerülhet sor a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel együtt előterjesztett kérelem alapján a felülvizsgálatot engedélyezi [2016. évi CXXX. tv. 408. §, 409. §, 415. § (1) bekezdés e) pont].

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO