6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940

BH2020. 81.

2020.01.16
Ügyvédi képviseleti jogosultság gazdasági társaság képviseletének hiányában - A taggyűlési meghívó szabálytalansága - Nem szabályszerűen összehívott taggyűlés megtartása
  1. Az a körülmény, hogy a gazdasági társaságnak nincs törvényes képviselője, a korábbi törvényes képviselő által adott meghatalmazáson alapuló ügyvédi képviseleti jogosultságot nem szünteti meg [2013. évi V. tv. 6:3. § d) pont, 6:15. § (3) bek.].
  2. A taggyűlési meghívó nem felel meg a törvény által támasztott követelményeknek, ha az nem olyan részletezettségű, hogy lehetővé tegye a tagok számára jogi álláspontjuk kialakítását. Az összehívás során elkövetett jogszabálysértést nem orvosolja, ha az ehhez szükséges dokumentumok később, de nem a törvényes határidőn belül kerülnek postára adásra [2013. évi V. tv. 3:17. § (3) bek., 3:190. § (1) bek.].
  3. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze a taggyűlést akkor lehet megtartani, ha valamennyi tag jelen van és ahhoz kifejezetten egyhangúlag hozzájárulnak [2013. évi V. tv. 3:17. § (5) bek.].
Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO