6720 Szeged, Tisza Lajos körút 76. +36 62/420-945 +36 62/551-940
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE HORIZONT HOLDING ZRT.-NÉL

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE HORIZONT HOLDING ZRT.-NÉL

  • a kedvezményezett neve: Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen működő Rt.
  • a projekt címe: Vállalatirányítási rendszer bevezetése Horizont Holding Zrt.-nél
  • a szerződött támogatás összege: 7 473 200 Ft
  • a támogatás mértéke: 40%
  • a kölcsön összege: 9 341 500 Ft
  • a kölcsön mértéke: 50%
  • a projekt tartalmának bemutatása:
     

Nem rendelkeztünk vállalatirányítási rendszerrel vállalkozásunk.
A fejlesztés eredményeként komplex vállalatirányítási rendszer használunk, a meglévő — már-már nehezen strukturálható ezáltal egyre kevésbé átlátható— mapparendszer helyett.
A fejlesztés az alábbi tevékenységeket támogatta és hatékonnyá tette a mindennapi munkafolyamatokat:
A FoKi Integrált ügyviteli és iratkezelő rendszer bevezetésével az alábbi folyamataink kerülnek elektronizálásra, mely jelentősen növeli a hatékonyságunkat, optimalizálja az időráfordítást és racionalizálja ügymenetet:

Általános vállalatirányítási-ügyviteli folyamatok:
o Érkeztetések
o Normál iktatások
o Normál iktatás külső adatforrás alapján
o Postázás
o Aláírás (engedélyezés)
o Kiadmányozás
o Expediálás
o Tértivevények feldolgozása
o Iktatási értesítők küldése
o Irattárba vétel
o Irattárból kiadás
o Ügyiratok felülvizsgálata
o Úton lévő ügyiratok
o Iktatókönyvek
o Érkeztető könyvek
o Iktatások főszám-alszám átvezetése
o EIrattár
o Eszköz nyilvántartás
o Nagy értékű eszközök nyilvántartása
o Szerződések
o Költséghelyek és költségnemek lekérdezése
o Feladatok
o Naptár
o Dokumentumtár (sablonok, iratminták),
o Bejövő számlák
o Kimenő számlák
o Pénztár bizonylatok
o Pénztár zárások
o Banki tranzakciók
o Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
o Alkalmazottak
o Munkarend
o Távollét nyilvántartás
o Menetlevelek
o Panaszkezelési jegyek
o Panaszkezelési jegy feladatok
o Erőforrás foglalások
o Tudásbázis

Fizetésképtelenségi folyamatok:
o Fizetésképtelenségi eljárások
o Hirdetmények
o Határidők lekérdezése
o Fizetésképtelenségi alkalmazottak
o Költséghelyek és költségnemek lekérdezése
o Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
o Cégközlöny figyelés
o Feladatok
o Naptár
o Dokumentumtár (sablonok, iratminták)
o Fizetésképtelenségi iktatások
o Fizetésképtelenségi iktatás külső adatforrás alapján
o Fizetésképtelenségi aláírás (engedélyezés)
o Fizetésképtelenségi kiadmányozás
o Fizetésképtelenségi expediálás
o Iktatási értesítők küldése
o Iktatási értesítők küldése felelősöknek
o Fizetésképtelenségi postázás
o Tértivevények feldolgozása
o E-Irattár

Körlevelek nyomtatása
o Hitelezői igények
o Vagyontárgyak lekérdezése
o Hitelezői igények táblázat nyomtatása
o Térülések és behajthatatlansági nyilatkozatok
o Szerződések
o Mérlegek
o Fizetésképtelenségi bejövő számlák
o Fizetésképtelenségi kimenő számlák
o Fizetésképtelenségi pénztár bizonylatok
o Fizetésképtelenségi pénztár zárások
o Fizetésképtelenségi banki tranzakciók

Ügyvédi folyamatok:
o Iktatások
o Szerződések
o Ügyek
 
A projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00511

Pályázatok
© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO